PERSONDATA - OG PRIVATLIVSPOLITIK

Hos Euromaster Danmark A/S forpligter vi os til at beskytte dine personoplysninger og til at være transparente med hensyn til de oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi vil bruge dem. Herunder kan du se vores persondata- og privatlivspolitik, og du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger, som vi indsamler, når du benytter vores hjemmeside eller andre digitale services, eller som du giver os.

Vi beder dig læse vores politik i det følgende, så du kender vores praksis vedrørende indsamling og brug af dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dine oplysninger:


1. Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os 
2. Disse øvrige politikker bør du også læse 
3. Vi indsamler disse oplysninger fra dig
4. Vi indsamler disse oplysninger om dig fra andre steder
5. Hvor vi opbevarer dine personoplysninger
6. Videregivelse af dine personoplysninger
7. Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
8. Dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelse
9. Hvad du kan gøre, hvis du ikke er tilfreds med måden, vi behandler dine oplysninger på
10. Om datasikkerhed
11. Ændringer i vores persondatapolitik


1. Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os

Vores fulde, registrerede navn er Euromaster Danmark A/S, og vi er den dataansvarlige. Hvis du har brug for at kontakte os, har du flere muligheder:
✔️ Du kan kontakte os på e-mail på gen.dk.info@euromaster.com
✔️ Du kan kontakte os på telefon på (+45) 87 28 28 28.


2. Disse øvrige politikker bør du også læse
Denne persondatapolitik indeholder alle de informationer, du har brug for, om hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger på vores websider, men vi opfordrer dig også til at læse informationer andre steder.

✔️ Vores cookiepolitik og vilkår for brug af websiden. 

Når du bruger vores webside eller vores øvrige digitale produkter og services, kan der blive indsamlet oplysninger via cookies for, at vi kan skelne mellem dig og øvrige brugere af vores webside og vores øvrige digitale produkter og services. Vi har en separat cookiepolitik med vilkår for brug af websiden, som oplyser dig om vores brug af cookies, de formål, vi benytter dem til, samt om de betingelser, der knytter sig til brugen af vores websider. Vi opfordrer dig til at læse vores cookiepolitik og vilkår for brug af websiden her: www.euromaster.dk/privat/politikker/privatlivspolitik, og disse bør du læse sammen med denne persondatapolitik.


3. Vi indsamler disse oplysninger fra dig
Dette afsnit beskriver:
✔️ Hvordan vi indsamler personoplysninger om dig.
✔️ Kategorierne af de personoplysninger, vi indsamler.

✔️ Hvordan vi planlægger at bruge de personoplysninger, vi indsamler.
✔️ Det retsgrundlag, vi påberåber os i forbindelse med behandlingen af de indsamlede personoplysninger.

Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger om dig:
 

Indsamlede oplysninger  Formål  Oplysningstype   Retsgrundlag for behandling Opbevaringsperiode
Oplysninger, du giver os, når du udfylder kontaktformular, søger job eller kontakter os på anden vis online. Hvis du eksempelvis er kunde eller jobsøger, indsamler disse oplysninger - for at kunne besvare dine spørgsmål. Oplysningerne kan omfatte dit fulde navn, din e-mail
og andre personoplysninger, 
vi spørger efter.  

Vi indsamler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål og så vidt muligt opfylde dine behov.
 
Behandlingstid + 1 år


Når du afgiver oplysninger til os (for eksempel de oplysninger, der er anført herover), vil vi i nogle tilfælde også bede dig frivilligt afgive yderligere oplysninger. Disse oplysninger anser vi for at være valgfrie, og de vil hjælpe os til at forstå dit behov som kunde bedre, så vi kan målrette vores services til dig.


4. Vi indsamler disse oplysninger om dig fra andre steder
✔️ Oplysninger fra vores webserveres logfiler.
Det kan eksempelvis være oplysninger om din computer, såsom IP-adresse, operativsystem og browsertype  - altså ”brugsdata”. Vi bruger disse oplysninger til systemadministration og til at analysere, hvordan brugerne bruger vores websider og digitale platforme. De hjælper os også til at stille den bedst mulige infrastruktur til rådighed for dine onlineaktiviteter.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, som er at overvåge og forbedre vores hjemmeside, produkter og services.

✔️ Oplysninger ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier, som gemmes på din enhed.
Det kan eksempelvis være oplysninger, som oplyser os om, hvordan du benytter vores hjemmeside, digitale produkter og services. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk. De
hjælper os til at forbedre vores hjemmesider og gøre de services, vi leverer til dig, bedre og mere personlige. Du kan læse vores cookiepolitik her:
www.euromaster.dk/privat/cookie-og-privatlivspolitik.


5. Hvor vi opbevarer dine personoplysninger
Alle de oplysninger, du afgiver til os, opbevares på sikre servere i EØS. Vi er forpligtede til at sikre, at dine personoplysninger beskyttes, men transmissionen af oplysningerne online via internettet er ikke fuldstændig sikker. Sammen med vores serviceudbydere vil vi derfor gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, men din afgivelse af oplysninger er alene på din risiko.


✔️ Internationale overførsler af personoplysninger.
Euromaster er en international koncern, der indgår i Michelinkoncernen, som har databaser i de forskellige lande, den driver forretning i. Euromaster kan overføre dine personoplysninger inden for koncernen til en af dennes databaser eller til dens eksterne partnere, der er etableret uden for dit hjemland. Da databeskyttelsesniveauet er forskelligt i forskellige dele af verden, transmitterer vi ikke dine personoplysninger til Euromaster eller virksomheder i Michelinkoncernen eller til tredjepartsvirksomheder uden for Den Europæiske Union, medmindre disse virksomheder tilbyder det samme eller et tilsvarende niveau for beskyttelse af personoplysninger som Euromaster.

Hvad angår overførsler inden for Euromaster eller Michelinkoncernen, har koncernen fastlagt interne regler for overførsel af personoplysninger fra Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Du kan læse mere om disse BCR regler (bindende virksomhedsregler) på www.euromaster.com

Overførsel af oplysninger uden for koncernen reguleres af vores databehandlers BCR på grundlag af kontrakter indeholdende Europa-Kommissionens bestemmelser for leverandører, der er etableret uden for EU, for at garantere et databeskyttelsesniveau svarende til dit hjemlands.

Vi er forpligtede til at sikre, at dine personoplysninger beskyttes, men transmissionen af oplysningerne online via internettet er ikke fuldstændig sikker. Sammen med vores serviceudbydere vil vi gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, men din afgivelse af oplysninger er alene på din risiko.


6. Videregivelse af dine personoplysninger
Modtagerne af dine personoplysninger er begrænset til de personer, der har behov for dem for at kunne udføre deres arbejdsopgaver. Vi kan videregive dine personoplysninger som følger:

✔️ Inden for Michelin-koncernen.
✔️ Til ethvert medlem af koncernen. 
Det vil sige vores datterselskaber, vores endelige moderselskab og dets datterselskaber - i det omfang, som det er nødvendigt til de samme formål, som gælder for den indledende behandling i henhold til denne politik.

✔️ Til underleverandører.
Michelin må videregive dine personoplysninger til underleverandører, som Michelin kan benytte til at behandle din forespørgsel eller levere sine services. Disse underleverandører er kontraktligt forpligtede til at opbevare de personoplysninger, de måtte have modtaget, fortroligt og sikkert og kun bruge dine personoplysninger på baggrund af vores anvisninger.

✔️ Trustpilot fungerer som databehandler

Euromaster kan kontakte dig via e-mail for at invitere dig til at anmelde services og/eller produkter, du har modtaget af os [for at få din feedback og forbedre vores services] (“Formålet”). Vi bruger en ekstern virksomhed, Trustpilot A/S (“Trustpilot”), til at indsamle din feedback, og det betyder, at vi deler dit navn og din e-mailadresse med Trustpilot til dette Formål. Hvis du vil vide mere om, hvordan Trustpilot behandler dine data, kan du læse deres persondatapolitik her.  Euromaster kan også bruge sådanne anmeldelser i salgsfremmende materiale og medier til reklame- og markedsføringsformål.


7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Normalt opbevarer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til - herunder formål, der vedrører retskrav samt bogførings- og indberetningskrav. Se også tabellen ovenfor vedrørende opbevaringsperioden for personoplysninger, der behandles af Michelin.


8. Dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelse
Lovgivningen om databeskyttelse giver dig særlige rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Der er tale om følgende rettigheder:
✔️ Retten til at blive underrettet
✔️ Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
✔️ Retten til at berigtige dine personoplysninger
✔️ Retten til at slette dine personoplysninger
✔️ Retten til at begrænse behandlingen
✔️ Retten til at overføre personoplysninger
✔️ Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen


✔️ Retten til at blive underrettet.
Du har ret til at blive underrettet om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, herunder hvem vi er, hvordan vi bruger dine personoplysninger samt dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger. Vi har samlet alle de informationer, du har brug for, i denne persondatapolitik.


✔️ Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
Du har ret til få indsigt i de personoplysninger, vi har, om dig. Vi kan bekræfte, om vi behandler personoplysninger om dig, og vi kan give dig indsigt i dine personoplysninger.


✔️ Retten til at berigtige dine personoplysninger.
Hvis dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige, har du ret til at få disse oplysninger berigtiget og ajourført. Hvis vi har videregivet personoplysninger om dig til tredjeparter, vil vi om muligt underrette dem om din eventuelle ajourføring af dine personoplysninger. Du kan ajourføre de personoplysninger om dig, som vi opbevarer, ved at kontakte os via en af de kontaktmetoder, der er anført i denne persondatapolitik.


✔️ Retten til at slette dine personoplysninger.
Du har ret til at anmode os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, hvis vi ikke har nogen grund til fortsat at behandle dem. En sådan anmodning, hvor du kan udøve din ret til at blive glemt, kan ske på baggrund af situationer, hvor dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvor til de oprindeligt blev indsamlet eller behandlet, eller hvor du har trukket dit samtykke til behandling tilbage. Der findes visse begrænsninger for, hvornår retten til at blive glemt ikke vil gælde – og her er du velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker information om dette.


✔️ Retten til at begrænse behandlingen.
Du har også ret til at ”spærre for” eller forhindre behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du anmoder os om ikke at behandle dine personoplysninger, vil vi ophøre med at behandle dem.


✔️ Ret til at overføre personoplysninger.
Hvis du ønsker at overføre dine personoplysninger til en anden serviceudbyder eller kopiere dine personoplysninger til egne formål, har du ret til at få overført dem til en anden person.


✔️ Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.
Du har ret til at anmode os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Vi vil normalt underrette dig (inden vi indsamler dine personoplysninger), hvis vi påtænker at bruge dine personoplysninger til sådanne formål, eller hvis vi påtænker at videregive dine personoplysninger til en tredjepart til sådanne formål. Du kan udøve din ret til at forhindre sådan behandling ved at afkrydse de relevante felter i de formularer, vi benytter til at indsamle dine personoplysninger. Du kan også til enhver tid udøve denne ret ved at kontakte os på gen.dk.info@euromaster.com. Du kan læse mere om dine databeskyttelsesrettigheder hos Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.


9. Hvad kan du gøre, hvis du ikke er tilfreds med måden, vi behandler dine oplysninger på?
Vi er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger og respektere dit privatliv. Hvis du imidlertid ikke er tilfreds med, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, eller hvis du blot ønsker yderligere information om dine rettigheder, kan du kontakte os på følgende måder:

✔️ Du kan sende os en e-mail på gen.dk.info@euromaster.com.
✔️ Du kan sende os et brev til Euromaster Danmark A/S, Krøyer Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg.

Vi vil samarbejde med dig om at løse eventuelle problemer og vi bestræber os på at besvare dine eventuelle spørgsmål hurtigst muligt. Du kan også indgive klage til Datatilsynet og yderligere information kan du finde på www.datatilsynet.dk.


10. Om datasikkerhed
Euromaster har iværksat foranstaltninger for at sikre dine personoplysningers fortrolighed, sikkerhed og integritet. Adgangen til personoplysninger er begrænset til de medarbejdere og serviceudbydere, der har brug for oplysningerne og er uddannet i at overholde fortrolighedsreglerne. Euromaster sikrer, at dine personoplysninger ikke ændres, beskadiges eller tilgås af uautoriserede tredjeparter.


11. Ændringer i vores persondatapolitik
Vi kan til enhver tid ændre vores persondata- og privatlivspolitik. Alle ændringer, vi måtte foretage i denne politik fremover, kan du altid finde på denne side. Hvis du har en onlinekonto hos os, kan vi underrette dig om eventuelle ændringer via e-mail eller via din konto, næste gang du logger ind.


 

Find dit Naermeste center

Find center